• facebook
  • twitter
  • youtube
  • linnk
SUPERMALY

Deňiz generatoryna jikme-jik giriş

Meýletin konfigurasiýa

ATS awtomatiki ýük öwrülişi ekrany
“Üç uzakdan” funksiýa bölüminiň dolandyryş paneli bilen
Öz-özüňi goramak, özbaşdak işleýän bölüm dolandyryş paneli
Oilag, dizel, suw kurtka garşy kondensasiýa gyzdyryjy
Gündelik ulanmak üçin ýangyç çüýşesini bölüň, bir bölek esasy ýangyç guýujy
Rainagyşdan goraýan bölüm (şkaf)
Ses geçirmeýän bölüm (şkaf)
Batareýa ýüzýän güýçlendiriji


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Adatça esasy önüm-deňiz generatory:
Ygtybarly güýç bilen üpjün etmek üçin 12 ýyllap enjam öndürmäge aýratyn üns beriň.Şahadatnamalarymyz: Deňiz önümleriniň şahadatnamasy, CCS, Bureau Veritas, ABS

Paýhas öndürýän önümlere esaslanyp, ýük daşaýyş pudagy uzak syýahat wagty, uly energiýa islegi we tehniki hyzmatyň kynlygy bilen baglanyşykly sarp ediş kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýar.“Supermaly” deňiz senagatyna ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýär: 12000H pes kemçilikli iş, N + güýç birikdiriş tertibi, satuwdan soň 5 ýyldyzly hyzmat.Europeanewropa we Amerikan tehnologiýasy, uzak ýolagçylyga gabat gelmek üçin düýpli abatlanylmazdan, 12,000 sagat standart iş şertlerini döredýär.“Supermaly” “Stamford”, “Marafon”, “Wattek”, “Siemens” we ş.m. alternatiw markasy bolan “Perkins”, “Cummins”, “Deutz”, “Yuchai”, “Sino-magistral” we ş.m.

Genset bilen baglanyşykly

Iň ýokary tehnologiýa önümiň berkligini ýokarlandyrýar

Turbo güýçlendiriji tehnologiýa: goşulan baha üçin salgydy (üýtgeýän meýdan turbo güýçlendiriji), Holset VGT ™, üýtgeýän pyçak burçy, pes tizlikli öndürijiligi gowulandyrdy, Holset M 2 ™ ulgamy ýokary zarýad beriji enjamyň durnuklylygyny ýokarlandyrýar, ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyrýar.

Üç basgançakly ýanmak süzgüç tehnologiýasy: Üç basgançakly süzgüç, bölejikleriň deňagramly ýaýramagyny üpjün edýär, ýangyç ulgamynyň esasy böleklerini goraýar we hereketlendirijiniň ömrüni ulaldýar.

Integral silindr blok dizaýny: Bölekleriň sany şuňa meňzeş önümlerden takmynan 25% az, şowsuzlyk derejesi we tehniki hyzmaty has aňsat.Silindr çyzgysy, platforma nagyşly we poslama garşy ýokary nikel guýma demir porşen bilen bezelendir, bu ýagyň ýitmegini ep-esli azaldýar we çydamlylygyny ýokarlandyrýar.

N + güýç birikmesi.Kuwwat 30KW-dan 2000 KW-a çenli, köp kuwwat kombinasiýasy reesimleri, netijeli elektrik üpjünçiligi, gämileriň gündelik islegini kanagatlandyrýar.

5 - wagtynda ugratmaga kömek etmek üçin satuwdan soňky ýyldyz hyzmaty

1500 sagat kepillik möhleti.Içerki bölümleriň işe girizilmegi we kabul edilmeginden 12 aý ýa-da 1500 sagat soň, haýsy birinji ýerde durýar.Önümiň hili bilen baglanyşykly kynçylyklar sebäpli mugt tehniki hyzmat ýa-da çalyşmagy teklip edýäris.Tölegli hyzmat ömrüň dowamynda elýeterlidir..

Standart konfigurasiýa

1. Içki ýanýan hereketlendiriji.
2. Arassa mis çotgasyz ac sinhron generator (ýeke rulman, global kepillik).
3. Daşky gurşaw üçin amatly 40 ℃ -50 ℃ radiator tanky, guşak bilen işleýän sowadyjy fanat, fanat örtügi.
4. Kuwwat öndürýän howa açary, standart dolandyryş paneli;(sanly displeý dolandyryş moduly sekiz dili goldaýar).
5. Gurluş üçin umumy polat bazasy (şol sanda: birleşdirilen wibrasiýa nemlendiriji rezin pad).
6. Gury howa süzgüji, ýangyç süzgüji, ýaglaýjy süzgüç, başlangyç motor we öz-özüni zarýad beriji generator;.
7. Batareýany we batareýany birikdirmek kabelini işlediň.
8. Senagat 90dB sazlaýjy we birikdiriş standart bölekleri.
9. Kebşirlenen tok öçüriji.
10. Galyň galyň plastmassa gaplama.
11. Tötänleýin maglumatlar: dizel hereketlendirijisiniň we generatoryň, generatoryň spesifikasiýasy, synag hasabaty we ş.m.

Parametr

Deňiz generatorynyň esasy tehniki aýratynlyklary:

50HZ, 1500rpm, COSF = 0.8,400 / 230V, 3P 4W Dizel hereketlendirijisi Alternator Umumy ululygy
(mm)
Arassa agram
(kg)
Genset modeli Bahalandyryldy
Kuwwat
(kw / kvA)
Garaşma
Kuwwat
(kw / kvA)
Model Bahalandyryldy
Kuwwat
(kw)
Model Bahalandyryldy
Kuwwat
(kw / kvA)
SC30GFC 30 / 37.5 33 / 41.25 4BTA3.9-GM47 47 BCFM184J 30 / 37.5 2000x820x1600 1170
SC35GFC 35 / 43.75 38.5 / 48.13 4BTA3.9-GM47 47 UCM224D 35 / 43.75 2000x820x1600 1200
SC40GFC 40/50 44/55 4BTA3.9-GM47 47 UCM224E 40/50 2000x820x1600 1230
SC50GFC 50 / 62.5 55 / 68.75 6BT5.9-GM80 80 UCM224F 50 / 62.5 2300x850x1650 1380
SC60GFC 60/75 66 / 82.5 6BT5.9-GM80 80 UCM224G 60/75 2300x850x1650 1410
SC65GFC 65 / 81.25 71.5 / 89.4 6BT5.9-GM80 80 UCM274C 65 / 81.25 2300x850x1650 1450
SC80GFC 80/100 88/110 6BT5.9-GM100 100 UCM274D 80/100 2400x850x1650 1510
SC100GFC 100/125 110 / 137.5 6BTAA5.9-GM115 115 UCM274E 100/125 2400x850x1650 1540
SC115GFC 115 / 143.75 126.5 / 158.2 6CTA8.3-GM155 155 UCM274F 115 / 143.75 2500x850x1650 1620
SC125GFC 125 / 156.25 137.5 / 171.9 6CTA8.3-GM155 155 UCM274G 125 / 156.25 2500x850x1650 1640
SC140GFC 140/175 154 / 192.5 6CTA8.3-GM155 155 UCM275F 140/175 2500x850x1650 1670
SC152GFC 152/190 167.2 / 209 NT855-GM 173 UCDM274J 152/190 2900x1100x1950 1960
SC170GFC 170 / 212.5 187 / 233.75 NTA855-G1M 240 HCM4C 170 / 212.5 2900x1100x1950 2020
SC180GFC 180/225 198 / 247.5 NTA855-G1M 240 UCDM274K 180/225 2900x1100x1950 2060
SC200GFC 200/250 220/275 NTA855-G1M 240 HCM4D 200/250 2900x1100x1950 2130
SC240GFC 240/300 264/330 NTA855-G2M 284 HCM4E 240/300 3100x1100x1950 2200
SC270GFC 270 / 337.5 297 / 371.25 NTA855-G4M 317 HCM4F 270 / 337.5 3100x1100x1950 2310
SC300GFC 300/375 330 / 412.5 KTA19-G2M 336 HCM5C 300/375 3350x1250x2000 3610
SC320GFC 320/400 352/440 KTA19-G3M 403 HCM5C 320/400 3350x1250x2000 3750
SC360GFC 360/450 396/495 KTA19-G3M 403 HCM5D 360/450 3350x1250x2000 3870
SC400GFC 400/500 440/550 KTA19-G4M 448 HCM5E 400/500 3350x1250x2000 4130
SC440GFC 440/550 484/605 KTA38-GM 664 HCM5E 440/550 4300x1820x2150 7020
SC460GFC 460/575 506 / 632.5 KTA38-GM 664 HCM5F 460/575 4300x1820x2150 7250
SC500GFC 500/625 550 / 687.5 KTA38-GM 664 LVM634B 500/625 4300x1820x2150 7330
SC560GFC 560/700 616/770 KTA38-G2M 664 LVM634C 560/700 4400x1820x2150 7650
SC600GFC 600/750 660/825 KTA38-G2M 664 LVM634D 600/750 4400x1820x2150 7760
SC660GFC 660/825 726 / 907.5 KTA38-G5M 880 LVM634E 660/825 4500x1820x2150 8320
SC710GFC 710 / 887.5 781 / 976.25 KTA38-G5M 880 LVM634F 710 / 887.5 4500x1820x2150 8560
SC800GFC 800/1000 880/1100 KTA38-G5M 880 LVM634G 800/1000 4550x1820x2150 8910

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER