• facebook
  • twitter
  • youtube
  • linnk
SUPERMALY

Weichai Motor tarapyndan işleýän generator

Meýletin konfigurasiýa

ATS we AMF
Uzakdan dolandyryş paneli bilen
Öz-özüňi goramak, awtomatiki dolandyryş paneli
Trailer görnüşli ykjam elektrik bekedi
Sessiz görnüşli ykjam elektrik bekedi
Lub.Heater gyzdyryjy, dizel gyzdyryjy, suw kurtka gyzdyryjy
Gündelik ýangyç guýujy enjam, birleşdirilen esasy ýangyç guýujy enjam
Howa çydamly görnüşli dizel generatory (şkaf)
Sessiz görnüşli dizel generatory (şkaf)
Batareýa güýçlendirijiHaryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Weichai seriýaly dizel generator toplumy, doly golçur kärhanasy Weichai Heavy Machinery (Weifang) Power Equipment Co., Ltd. Wendhai Weizhai Holding Group tarapyndan öndürilýär. önümçilik, www ýerine ýetirilen GB / T2820 standarty.Weichai Group generator toplumy iň uly önümçilik masştaby, iň köne we iň ösen enjamlar, iň ýokary çeşmeler we Hytaýda önümçilik bazasydyr. , maldarçylyk we ätiýaçlyk güýji we ş.m.

Genset bilen baglanyşykly

★ Kepillik möhleti
Jenset kepillik möhleti: 12 aý ýa-da 1500 sagat, haýsy ilki ýüze çyksa.Önümimizde hil meselesi bar bolsa, u üçin mugt abatlaýyş ýa-da çalyşýan bölekleri üpjün ederis (Sarp edilýän bölekler, ulanylan bölekler, adam tarapyndan döredilen zeper, tehniki hyzmatyň ýoklugy, kepillikden çykmaýar)

★ Standart
ISO9001: 2008 halkara standart sertifikaty, senagat standartlary GB / T2820.1997

★ Daşky gurşaw şertleri
aşakdaky şertlerde generator ygtybarly işläp biler we bahalandyrylan kuwwaty: Belentlik: 001500m, beýikligi 1500 metrden ýokary bolsa, generatoryň çykaryş güýji azalar, satyn alanyňyzda şuny göz öňünde tutuň;Daşky gurşawyň temperaturasy: 40 ℃;Otnositel çyglylyk: 85%.

★ Generatoryň gurluşy
Dizel generatory dizel hereketlendirijilerinden, alternatiwlerden, umumy şassi we dolandyryş panelinden durýar.Dwigatel we alternatiw çeýe birikdirme bilen birleşdirilýär we amortizator bilen umumy bazada oturdylýar.Dolandyryş paneli, amortizator tarapyndan umumy esasy alternatiw ujuna gurnalan.Generatoryň elektrik parametrlerine, dizel-parametr ölçeglerine, gözegçilik, parametrleri sazlamak we duýduryş goragyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

El gowşuryş resminamalary
Dwigateliň işleýşi we hyzmat ediş gollanmasy, ätiýaçlyk şaýlary gollanmasy, dizel dwigateli bölekleriniň katalogy, dolandyryş paneli gollanmasy, dizel generatorynyň işleýşi we tehniki hyzmat gollanmasy, dizel generatorynyň şahadatnamasy, synag hasabaty, alternatiw gollanma we ş.m.

Standart konfigurasiýa

★ Göni sanjym dizel dwigateli;(Global kepillik).
★ AC sinhron generator (ýeke rulman, global hyzmatlar).
★ 40 ℃ -50 ℃ radiator, guşak bilen işleýän sowadyjy fanat, fan gorag galkany.
★ MCCB, standart dolandyryş paneli;(sanly displeý dolandyryş paneli dünýäde sekiz dili goldaýar).
Shock amortizator bilen polat umumy esas.
★ howa süzgüji, ýangyç süzgüji, ýaglaýjy süzgüç, hereketlendiriji we öz-özüni zarýad beriji alternatiw.
★ batareýa we birleşdiriji kabeller.
★ senagat 90dB sazlaýjy we adaty birleşdiriji bölekler.
★ agaç guty bukjasy.
★ Dwigateliň işleýşi we hyzmat ediş gollanmasy, ätiýaçlyk şaýlary gollanmasy, dizel dwigateli bölekleriniň katalogy, dolandyryş paneli gollanmasy, dizel alternatiw işleýşi we tehniki hyzmat gollanmasy, dizel alternatiw şahadatnamasy, www hasabaty, alternatiw gollanma we ş.m.

Parametr

Weichai Motor bilen işleýän generator Esasy tehniki aýratynlyklar:

50HZ, COSF = 0.8, 400 / 230V 3P 4W Dizel hereketlendirijisi Alternator Umumy ululygy (mm) Jemi agram (kg)
Genset modeli Premýer-ministr
Kuwwat
(kWt / kVA)
Garaşma
Kuwwat
(kWt / kVA)
Model Bahalandyryldy
Kuwwat
(kWt)
Model Bahalandyryldy
Kuwwat
(kWt / KVA)
SD160GF 160/200 176/220 WP10D200E200 182 UCI274H 160/200 2900x1000x1500 1300
SD200GF 200/250 220/275 WP10D238E200 216 UCD274K 200/250 3200x1200x1600 1300
SD250GF 250/312 275 / 343.75 WP12D317E200 288 HCI444ES 250/312 3200x1200x1600 1300
SD300GF 300/375 330 / 412.5 WP12D317E200 317 HCI444FS 300/375 3200x1200x1600 1300

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER