• facebook
  • twitter
  • youtube
  • linnk
SUPERMALY

“Supermaly” konteýnerleşdirilen jensetleriň ikinji partiýasy üstünlikli gowşuryldy

Recentlyakynda, Supermaly-nyň konteýnerleşdirilen jensetleriň ikinji partiýasy, Liaoning Energy Group-a güýçli goldaw berip, gowşuryşy üstünlikli tamamlady.

 

IMG_8738
Genset eksportçylarynyň iň gowy onlugynyň biri hökmünde Supermaly elmydama ýokary hilli we ygtybarly önümler bilen üpjün etmegi ýüregine düwdi.Bu gezek gowşurylan 2200 KW konteýnerleşdirilen ýokary woltly jensetler ajaýyp öndürijilik we durnukly iş aýratynlyklary bilen ösen tehnologiýalardan we materiallardan ýasalýar we ýokary netijelilik we üznüksizlik bilen Liaoning Energy Group-yň elektrik üpjünçiligini goldap bilýär.

IMG_8699
Konteýnerleşdirilen jensetler, müşderilere has amatly we çeýe energiýa öndürmek mümkinçilikleri bilen üpjün etmek üçin Supermalynyň ýöriteleşdirilen çözgüdi.Bu konteýnerleşdirilen gensetiň gurluş dizaýny, dürli çylşyrymly daşky gurşaw şertlerine uýgunlaşdyrylyp bilinýän gowy izolýasiýa we gorag öndürijiligini üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen seredildi.

IMG_8714
Konteýnerleşdirilen jensetleriň toplumyny üstünlikli eltip bermek bilen, Supermaly elektrik öndürmek enjamlaryny öndürmek pudagynda ajaýyp ukybyny we ussatlygyny ýene bir gezek görkezdi.Müşderilere has giňişleýin we has gowy çözgütler hödürlemek üçin kompaniýamyz önümleriniň hilini we öndürijiligini täzelemegi we gowulandyrmagy dowam etdirer.Gowy abraýy we tejribesi bolan kompaniýa hökmünde Supermaly has köp müşderini netijeli we ygtybarly energiýa enjamlary we çözgütleri bilen üpjün etmegi dowam etdirer.


Iş wagty: Dekabr-07-2023