• facebook
  • twitter
  • youtube
  • linnk
SUPERMALY

Adatça 60MW gaz öndürýän Afrika üstünlikli iberildi

Recentlyakynda, Şandong Supermalynyň 60 MWt elektrik stansiýasy Afrikada üstünlikli iberilen taslamasy giňden ünsi çekdi.

60MW-1

Bu uly göwrümli gowşuryş işinde jemi 50 ýarym tirkeg daşamak üçin ulanyldy, bu taslamanyň gerimini we durmuşa geçiriş döwründe netijeli gurama we utgaşdyryş mümkinçiliklerini görkezdi.

IMG_0682

gaýybana

Gasangyç stansiýasy taslamasynyň umumy mukdarynyň 100 million RMB-den geçýändigi habar berilýär, bu diňe Supermalynyň energiýa çözgütleri ugrundaky güýçli güýjüni we tehnologiki öňdebaryjylygyny görkezmän, eýsem Hytaýyň enjam öndürýän kärhanalarynyň halkara derejesinde bäsdeşlige ukyplylygyny we täsirini görkezýär. bazary.


Iş wagty: 19-2024-nji fewral